Welcome to Guangdong Golden Crops Agricultural Science&Technology Co.,LTD.
Current: Home > Recommend Products
RECOMMEND
PRODUCTS

Yuetian No.28

Dendrobium Candidum

Jinxianlian -- Rare Herbal Medicine

Yueke No.1

Fenza

Dwarf Banana

Plantain

Brazil Banana

Shanhaidai (SD3)

Shanhaidai (Q7)

Shanhaidai (A6)

Dracaena (DT)

Jinxin Yementie

Zhengtian 613 Corn

Zhengtian 68

Zhengtian 38 Corn

Chaotian 100 Corn

Yuetian No.15 Corn

Yuetian No.10 Corn

Yuetian No.13 Corn

Yuetian No.9 Corn

Yuebainuo No.3 Corn

Yuebainuo No.1 Corn

Zifeng Long Eggplant

Changfeng Purple Eggplant

Hongyueliang Cherry Tomato

Hongmantang Tomato

Dongfanghong No.2 Tomato

Dongfanghong No.1 Tomato

Xiuhuang Pepper

Xinxiwang

Huangguan Pepper

Hongxiannv Pepper

Guangjiao No.1 Pepper

Guangjiao No.2 Pepper

Cuihuangxian Pepper

Huangmeiren

Heijiangjun

Selected Shuangqing Luffa 3

Meilv No.2 Luffa

Miben Pumpkin

Fengmi Pumpkin

Youlv No.1 Balsam Pear

Youlv No.3 Balsam Pear

Youlv No.2 Balsam Pear

Xinnongcun Youlv Balsam Pear

Cuiyou No.3 Balsam Pear

Cuiyou No.2 Balsam Pear

Yueke No.6 Chiehgua

Super Black Hybrid Wax Gourd

Yueke Black Wax Gourd

Black Thick Hybrid Wax Gourd

Zhujiang No.3 Green Bean

Zhujiang No.1 Green Bean

Youqing Green Bean

Qingyou No.1

188aisa